KEFUNGSIAN BIOLOGI PENGELUAR PRIMER MARIN
(BM2114)

Tinjuan keatas pengeluar primer marin.  Penekanan pada kepelbagaian, kefungsian biologi dan struktur komuniti pengeluar primer mikrob marin, rumpai laut, dan angiosperma marin (rumput laut dan bakau).  Ancaman, penggunaan, kepentingan ekonomi dan isu-isu semasa berkaitan organisma ini juga akan dibincangkan.