Bengkel ini adalah bagi tujuan mempelajari kaedah terbaik dalam melaksanakan blended learning